CMD

פרסום | שיווק | הייטק - נפגשים.

Build a website

בנה אתר מכירות \ שירות . הרחב את מעגל הלקוחות שלך.

online store

BARKOD MALL 

נכסים להשכרה | למכירה.

הצטרף למרחב הפרסום של CMD

בויזואל - בוירטואל

QR CODE

PRIVATKOD

privat link

לינק אישי

Advertising space

מרחב פרסום

Visual marketing

שיווק ויזואלי

Virtual marketing

שיווק וירטואלי

''גיליון ברקוד'' חוברת המשחקים של ישראל
BARKOD BOOK GAME
דיוור ישיר | תיבות דואר | חינם לצרכן

PRIVATKOD ON THE BANNER

חבר את לקוחותייך לשאר הנכסים הדיגיטליים שלך.

PRIVATKOD - לינק ייחודי , מרחב פרסום אישי , מגדיל ומרחיב את חשיפת בית העסק שלך.

'Join us

צרפו את הסיפור שלכם , הפיקו ספר דיגיטלי \ ויזואלי 

הקימו אתר מכירות | אתר שירות | רכשו PRIVATKOD , הצטרפו למרחב.

מרחב פרסום

לתשומת לבכם, הקמת תעודת זהות עסקית (PRIVATEKOD) , זה השער כניסה למרחב הפרסום של BARKODGLOBAL.COM,אם הינך בעל\ת אתר מכירות (woocommerce) , מפתחי משחקים\אפליקציות , יוצרי תוכן , יזמים , סופרים , המוצרים שלכם יופיעו בעמודות ב”מגזין שער הארץ” בהתאמה. 
ניתן להעלות למרחב הפרסום פרסומות אשר משדרות את טיב השירות שלכם תמונות ועוד.

בנוסף ולמען קידום ומינוף בית העסק שלכם\ן , המוצר שלכם , המיזם , החנות , הספר , התוכן שלכם , האפליקצייה שלכם. את ה PRIVATEKOD נשווק בגיליון ”ברקוד” אשר מופץ בעיר מגוריכם.

ניתן לשתף את הלינק בשאר הפלטפורמות ולהשתמש בו ככלי המאגד את הנכסים הדיגיטלים שלכם,בנוסף גולשי האתר במנוע החיפוש(free index) ימצאו גם כן את הפרייבט קוד שלכם , ללא תלות ב CEO או מילות חיפוש. די בשמכם הפרטי של אותו בעל\ת עסק\נכס.

PRIVATKOD

לכל מפרסם , PRIVATKOD אישי ומעוצב. התואם לבית העסק.
ניתן לצרף את כלל דרכי ההתקשרות ולהרחיב את דרכי יצירת הקשר . PRIVATKOD לינק אחד , שמשדר הרבה. ומרחיב את החשיפה.

נמיר ל QR CODE ונשווק בעיר מגורייך בגיליון המשחקים שלנו.

מופנה לנשים וגברים כאחד , ט.ל.ח

תפריט נגישות