פרסמו השבת אבידה בחינם בלוח שלנו. מצאתם? דבר \ קטן – גדול . ”דין מאה כדין פרוטה”

עשו מצווה החזירו לבעליו.

תפריט נגישות